Delfinsegel

Har haft produktion och försäljning av huvudprodukter

Segel och båttillbehör i 39 år. Varav 30 år som Aktiebolag.

Vi är det enda fulländade segelmakeriet Norr om Stockholm.

Vi insåg tidigt att design av segel bör göras på rationellt sätt.

Så vi blev pionjärer gällande att designa med CAD i datorn.

Utvecklingen fortsatte med att vi installerade en Plotter/Laserskär maskin.

Vi var en av två segelloft som hade utvecklad Cad-Cam teknik mycket tidigt

så en del segelloft anlitade Delfinsegel att rita och skära ut

segelpaneler och detaljer såsom förstärkningar mm.

Exempel var Doyle Finland och Doyle Sverige.

Samarbetet med Doyle utmynnade till att ägaren av Delfinsegel har

Försäljning och service åt  Doyle Sailmakers Sweden

"Delfinsegel klev ut i Världen" Försäljning Doyle STRATIS segel mm Doyle

 

Andra fritidsprodukter Delfinsegel säljer är husbil,husvagn,stug &,villa och lägenhets ägare.

Bland annat från Kama Fritid produkter från dom kan ni köpa från oss genom att gå in på vår

SHOP Kategori Delfin/Fritid Shop. Där får ni mer information hur ni kan handla genom oss.

 

Vi säljer även produkter till industrin exempel Tygfilterpåsar,tygfilterstrumpor

Rörbeläggsdukar och anodpåsar till ädelmetallverk. Gå in härnedan och läs mer om alla industriprodukter.

 

Industri Textilfilter och övriga Industriprodukter

 

sJUKVÅRDS artikEL GLIDDUKAR

Vi har tillverkat och levererat gliddukar i ett par år för förflyttning av sängliggande personer samt till rullstolsbundna personer. Som finns på sjukhus, hälsovårdscentraler och äldreboende mm.  

NYHET ! Från och med hösten 2017 kan vi erbjuda en glidduk som är extra antiglid behandlad som passar till sängar standard storlek ca 98 X 98 cm. Den senaste duk storleken vi tillverkat som passar till sängar är ca 147 X 98 cm. Alla beskrivna dukarna används mestadells till att förflytta patienter (brukare). Den här förflyttningen göres framförallt av sjukhus och äldre boendes personal. Vår nya duk kommer att användas även till rullstolar standard storlek på duk ca 48 X 48 cm används även av patient (brukare) för att kunna glida och förflytta sig själv från och till rullstolen samt förflytta sig och ändra läge på rullstolen. Standard färg på den nya duken är röd.

Dukarna är utskurna med vår Lasermaskin. Det blir fullgod kvalite och försvårar att duk remsas upp 

Önskemål om andra storlekar går att specialbeställa från oss. Sänd ett email vad ni önskar så sänder vi en offert.

 

CAD-DESIGN

Delfinsegel har mångårigt kunnande och erfarenhet av segeltillverkning. Våra segel användes av nöjda kunder i hela Norden. Det vi har lärt oss om material, design och tillverkning i segelbranschen, har vi nu även nytta av vid design och produktion av textila komponenter för olika industrigrenar samt sjukvårdartikeln gliddukar. Dator och laserskärmaskin är viktiga i verksamheten. Utveckling gav oss möjlighet till design arbete med hjälp av CAD-program. Snart kom specialprogram för segeldesign gör att seglet visas på skärmen tredimensionellt och har blivit "high tech" i sådan grad att man nu kan provsegla sina blivande segel på datorskärmen under olika vind och övriga förhållanden. Vi nestar in alla segelpaneler i ett speciellt program där segelpanelerna läggs in så att att krafterna i det färdiga seglet tas emot på ett maximalt optimalt sätt Sedan rullas duken ut och sugs fast i vårt vaccum bord. Nästa moment är att Starta Plotter-Laserskärmaskinen som märker ut panel nummer och detaljer såsom Lattor,rev mm och sedan skär maskinen ut segelpaneler snabbt och exakt utan onödigt spill. Skärmaskinen gör tjänst åt andra företag inom segeltillverkning mm. Vi kan även skära fram fullskale mallar inom båtbyggeri mm.

 

FLEXIBILITET

Tillgången till goda datorprogram, fortlöpande uppdateringar, utbildning och skärmaskin gör att vi snabbt kan ta fram högkvalitativa produkter, som möter varje kunds unika behov.
Delfinsegel AB är ett litet familjeföretag med korta beslutsvägar och hög flexibilitet som kan hålla hög servicegrad gentemot alla kunder, jolleseglaren såväl som multimiljonföretaget.

 

 

 

Här har du ett exempel på hur du kan länka undersidor