High Tech Design

Segelmakare Gunnar Holmqvist
har använt dator för att skapa
bästa möjliga segel till sina
kunder.Moderna programvaror ger
segelmakaren utomordentlig
kontroll över designarbetet,
tar hänsyn till praktiskt taget
alla parametrar vid seglets
konstruktion och arbetet på
loftet. Delfinsegel har arbetat
med programvaror från
Autometrix och Patchtool
I sitt arbete med design och tillverkning av segel och detaljer till segel har Delfinsegel många externa kontakter. En av dem är Gunnars gode vän Sandy Goodall (bilden), inom segelvärlden välkänd och välmeriterad såväl som seglare som segelmakare. Sandy har besökt Gunnar vid ett flertal tillfällen för att hälsa på och samtidigt lära ut det som är nytt gällande segeldesign. Sandy är född i Kanada. Där arbetade han fyra år under Hans Fogh på Elvström Sails Canada. Legendaren inom segling Paul Elvström tog med sig Sandy till huvudloftet i Danmark där var han chef designer i 17 år. Efter de åren blev det en kortare vistelse i Mexico City. Sandy har nu flyttat hem till födelse landet Kanada. Där han arbetar med utveckling av datorprogram för segelkonstruktion samt undervisar i segeldesign. Han har t.ex arbetat med utveckling av segeldesignprogrammet SmSw6 och programmet för design av förstärkningar, Patch Tool. Sandy är ett fint exempel på betydelsen av att effektivt kunna förena teori med stort praktiskt kunnande. Till nytta och glädje för världens alla seglare.Sandy Segel Design Consulting

 


STORSEGEL

 

B åde storsegel och försegel delas i High-Tech Design Layouts upp i tre huvudgrupper:
1. VFR (Vertical-Fan-Radial-kombinationer).
2. Bi-Radial (Radialer från topp och skot)
3. Trioptimal (Radialer från topp, hals och skot).

 

TRIOPTIMAL LAYOUT
är den mest avancerade formen som också tar emot belastningarna från halsområdet. I ännu högre grad än vid Bi-Radial konstruktion ger Trioptimal den bästa tänkbara möjligheten att kombinera olika material. Här kan man verkligen tala om optimal formstabilitet vid minimal vikt. Liksom vid Bi-Radial konstruktion väljer man en, två eller tre tvärsömmar efter seglets storlek och behov

H är till höger ser du ett par exempel på trioptimalt skurna storsegel, det ena med två, det andra med tre tvärsömmar.

H är ovan fem olika storsegel. Från vänster ett rent crosscutsegel, sedan ett Biradial-C, d v s ett biradialsegel med crosscutvåder i mitten, ett recept som förfinats ytterligare i tredje seglet, ett VFR-segel, där man avslutat crosscutpartiet med några vertikala våder för att ta upp de stora krafterna i det partiet. Fjärde och femte seglen är Bi-Radial-segel med två, respektive tre tvärsömmar

 

 

 


 

 

 

 

 

 

FÖRSEGEL

M otsvarande skärningar som i storseglen hittar vi också i förseglen:
Du känner igen Bi-Radial-C, VFR (vertical-fan-radial) och Bi-Radial med en, resp två, tvärsömmar.
Nästa rad av försegelskärningar, fr v:
En Bi-Radial med tre tvärsömmar, en genua med triradial skärning och två genuor med trioptimal skärning som vi kallar Grand Prix där finns verkligen möjligheter till anpassning av dukmaterialet till belastningen i snart sagt varje punkt av seglet!

 

 

Ett exempel på skothornsförstärkning på storsegel ritad med PatchTool.