Delfinsegel har påbörjat en WEB SHOP !

Vi börjar med att ha lagerrensning på artiklar vi har på den här sidan. Sänd ett email om ni ser att det finns någon artikel som är intressant att få veta mer om. 40 % rabatt har dragits av och priserna är inkl moms och märkt med röda siffror. Detta extra pris gäller så länge lagret räcker. OBS! Vi har fler artiklar i lager med 40 % rabatt så är det något ni behöver inhandla sänd då ett email och skriv in vad ni kan vara intresserad av så svarar jag omgående om artikeln finns på vårt lager. Vi kommer att under år 2020 sätta in fler artiklar på vår Kampanj sida. Alla artiklar på vår hemsida betalas i förskott. 

 

Delfinsegel has started a WEB SHOP!
We start with stock cleaning on items we have on this page. Send an email if you see that there is an article that is interesting to learn more about. 40% discount has been deducted and prices include VAT and marked with red numbers. This extra price applies as long as the stock is sufficient. NOTE! We have more items in stock with 40% discount so it's something you need to buy send when an email and enter what you may be interested in and I will respond promptly if the item is available at our store. In the year of 2020, we will put more articles on our Campaign page. 
All articles on our website are paid in advance

 

 

 

 

Sortering

-40%

Harken Bullet Singel
ART.NR.H83
96.00 kr

-40%

Harken Micro Singel
ART.NR.H224
90.00 kr

-40%

Harken Micro Double
ART.NR.H226
180.00 kr

-40%

Harken Carbo Svirvel
ART.NR.H341
162.00 kr

-40%

Brytblock 2 trissor
ART.NR.H270
420.00 kr

-40%

Brytblock tre trissor
ART.NR.NY333
300.00 kr

-40%

Ronstan trissor 60mm
ART.NR.RF870
120.00 kr

-40%

Block bromsar storfall
ART.NR.7141954
800.00 kr

-40%

Clamcleat Major CL205
ART.NR.16861
76.20 kr

-40%

Sure Clips 5/8
ART.NR
36.00 kr