NYHETER

Första nyheten är att jag ska skriva boken om min uppväxt och hur jag blev segel intresserad

Samt sedermera ledde till att jag blev den enda personen från Norrland som startade ett

Segelmakeri i Skelleftehamn och blev medlem i SSRF (Svenska Segelmakarnas Riks Förbund)

För att bli medlem skulle jag sända ett storsegel och ett försegel till Stockholm

Seglens sömmar förstärkningar pressringar mm skulle vara perfekta

Seglen skulle besiktas och godkännas av styrelsen.

Jag blev godkänd så nu var det fritt fram att gå vidare.