Välkommen Till delfinsegel

 

Har nu år 2019 30 april haft produktion i 41 år. Försäljning av Segel,Båttillbehör,Husbil,Husvagn 

Sjuk och Industri har varit Huvud produkter. Vi är och har alltid varit det enda fulländade loftet Norr om Stockholm.
..