Välkommen Till delfinsegel

 

Produktion och försäljning av huvudprodukterna segel och båttillbehör har skett många år  

Vi är och har alltid varit det enda fulländade segelmakeriet Norr om Stockholm.
..