Foto: Anders Brinnen, Sundsvall
Gunnar & Dick testar segel på Neptunkryssare Fri.

sEGELMAKARES NUTID

Efter att segelmakeriet upphört har jag segel & jolle specialisten Gunnar Holmqvist börjat ett samarbete med en kompis som äger ett segelmakeri som jag kan rekommendera gällande färdigtillverkning av segel. Det går till så att när jag får er förfrågan på min hemsidas kategori PRODUKTER om att ni vill ha spec och pris av mig. Exempel välja segel typ,långfärd din båttyp och adress mm och sedan trycker du på SKICKA. När jag fått din mail då sänder jag det vidare till min kompis. Sedan sänds en offert till mig som jag mailar till dig. Se på Kategori OFFERT FÖRSLAG

 

HISTORIK OCH FLEXIBILITET

Produktion och försäljning av Segel och båttillbehör har varit igång på vårt loft i 43 år.Vi var det enda fulländade segelmakeriet Norr om Stockholm. Jag Gunnar Holmqvist var VD och chef designer på segelmakeriet som var det enda norr om Stockholm.Vi insåg redan år 1985 att design av segel bör göras på rationellt sätt. Så vi blev pionjärer gällande att designa med Cad i Datorn.Utvecklingen fortsatte med att år 1990 installerades en Plotter/Laserskär maskin.Vi var en av två segelloft som hade utvecklad Cad-Cam teknik mycket tidigt så en del segelloft anlitade Delfinsegel att rita och skära ut segelpaneler och detaljer såsom förstärkningar mm. Största kunden var Doyle Sailmakers Finland och Doyle Sailmakers Sverige. Samarbete med Doyle gjorde att vår design blev optimalt uppdaterad. Vi var auktoriserad service och återförsäljare till Selden Mast som var och är fortfarande Europas största Mast och Riggtillverkare ! 

Delfinsegel hade mångårigt kunnande och erfarenhet av segeltillverkning.       Våra segel användes av nöjda kunder i hela Norden. Det vi lärde oss om material, design och tillverkning i segelbranschen, hade vi även nytta av vid design och produktion av textila komponenter för olika industrigrenar.

CAD-design. Dator och laserskärmaskin var viktigt att ha i verksamheten. Utveckling gav oss möjlighet till designarbete med hjälp av CAD-program. Snart kom specialprogram för segeltillverkare och utvecklingen rusade vidare. Segeldesignprogrammet gjorde att seglet visades på skärmen tredimensionellt och hade blivit "high tech" i sådan grad att man nu kunde provsegla kunders blivande segel på datorskärmen under olika vind och övriga förhållanden. Vi nestade in alla segelpaneler i ett speciellt program där segelpanelerna las in så att att krafterna i det färdiga seglet togs emot på ett maximalt optimalt sätt Sedan rullades duken ut och sögs fast i vårt egenhändigt tillverkat vaccum bord. Nästa momentvar att Starta Plotter-Laserskärmaskinen som märkte ut detaljer såsom panel nummer,Lattor,rev mm och sedan skar maskinen ut segelpanelerna snabbt och exakt utan onödigt spill. Skärmaskinen gjorde tjänst även åt andra företag till och med konkurrerande segeltillverkare! FLEXIBILITET. Tillgången till goda datorprogram, fortlöpande uppdateringar, utbildning och skärmaskin gjorde att vi snabbt kunde ta fram högkvalitativa produkter, som mötte varje kunds unika behov. Delfinsegel AB var ett litet familjeföretag med korta beslutsvägar och hög flexibilitet som kunde hålla hög servicegrad gentemot alla kunder, jolleseglaren såväl som multimiljonföretagen.


UNGDOMSSATSNING                                                                                                                      Delfinsegel tyckte att det är och var intressant att samarbeta med Svenska seglarförbundet för att det gjordes en satsning på att öka seglingsintresset på våra unga seglare här i Norra Sverige. Samarbetet som Delfinsegel påbörjade med Svenska seglarförbundet ledde till att jag tyckte det känndes rätt att fortsätta satsningen på ungdomsseglingen tankarna för mig gíck bak ända till år1959 det var då Ursvikens segelsällskaps ungdomssatsning genomfördes som blev till att vi juniorer fick segla jolletypen Snipe som var byggd i Plywood. Det var de jollarna som jag seglade tävling och nöjestripper med.Vid 16 års ålder köpte jag en segelbåt det var en kustkryssare namn Chris1. Med mina gastar Åke Hjalmar,Lasse Risberg, Lars-Håkan forsman samt min fru Kerstin. Med de här gastarna seglade jag många tävlingar och nöjesseglingar runt om i Bottenviken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄR HAR DU ETT EXEMPEL PÅ HUR DU KAN LÄNKA UNDERSIDOR