High Tech Design
 
 

Segelmakare Gunnar Holmqvist
använde dator för att skapa
bästa möjliga segel till sina
kunder.Moderna programvaror

gav honom utomordentlig
kontroll över designarbetet,
tog hänsyn till praktiskt taget
alla parametrar vid seglets
konstruktion och arbetet på
loftet. Gunnar designade

med hjälp av programvaror från
Autometrix och Patchtool

 

 

 

I sitt arbete med design och tillverkning av segel och detaljer till segel hade Gunnar många externa kontakter. En av dem är Gunnars gode vän Sandy Goodall (bilden), inom segelvärlden välkänd och välmeriterad såväl som seglare som segelmakare. Sandy besökte Gunnar vid ett flertal tillfällen för att hälsa på och samtidigt lära ut det som är nytt gällande segeldesign. Sandy är född i Kanada. Där arbetade han fyra år under Hans Fogh på Elvström Sails Canada. Legendaren inom segling Paul Elvström tog med sig Sandy till huvudloftet i Danmark där var han chef designer i 17 år. Efter de åren blev det en kortare vistelse i Mexico City. Sandy har nu flyttat hem till födelse landet Kanada. Där han arbetar med utveckling av datorprogram för segelkonstruktion samt undervisar i segeldesign. Han har t.ex arbetat med utveckling av segeldesignprogrammet SmSw6 och programmet för design av förstärkningar, Patch Tool. Sandy är ett fint exempel på betydelsen av att effektivt kunna förena teori med stort praktiskt kunnande. Till nytta och glädje för världens alla seglare.Sandy Segel Design Consulting